De crisis voorbij ?

Het zijn berichten waar de bouwwereld al lang met smart naar uit zit te kijken maar de kentering lijkt te komen nu. De crisisjaren die voor de bouw de zwaarste waren na de tweede wereldoorlog lijken over hun diepste punt heen te groeien. Een ware uitdunning heeft plaatsgevonden in de bouwwereld waar talloze bedrijven zijn gesneuveld en velen hun baan hebben verloren. Het is nog maar de vraag of velen daarvan ooit werk weer terug zullen vinden in deze sector.
gesloten
Voor het inzetten van de crisis werd er nog volop gebouwd in een hier en daar al verzadigde markt. Woonwijken en industriegebieden werden gepland en deels gebouwd en zijn veranderd in grotendeels kale grasvlaktes met verbleekte reclameborden vol enthousiasmerende verkoopkreten. Terreinen met vrijwel ongebruikte asfaltwegen waar vooral de skeelerer zich thuis voelt. Verspreid over deze vlaktes staan enkele woningen of bedrijfsgebouwen. Misschien is de les uit het verleden dat er meer gebouwd gaat worden naar behoefte en minder naar verwachting. Toch zien we nog steeds dat bijvoorbeeld in de bouw van nieuwe winkelcentra er lokaal gedacht wordt en niet regionaal. Men bouwt hier en daar nog nieuwe winkelcentra voor nieuw aan te lokken publiek terwijl de leegstand in de binnenstedelijke centra schreeuwende is..

De bouw ziet nu vooral zijn heil in het aanpassen van bestaande gebouwen naar nieuwe functies. De renovatie en verbouw zijn sectoren waar groei te zien is. De sectoren waarin Bouwbureau Sklad zich prima thuisvoelt. Vanuit traditie maar ook vanwege het behoud erdoor van het weinige echte groen wat er in dit land nog beschikbaar is.

 Link naar een artikel op de BNA website