visie

blikHet doel en de weg er naar toe… Een gebouw waaraan de gebruiker zich eerder of later zal gaan hechten. Dat goed aansluit op zijn omgeving en optimaal is afgestemd op huidig of toekomstig gebruik. Geen winnaar van duurzaamheidscontesten maar zeker het milieu ontziend en gebruikmakend van eerlijke authentieke materialen. Verfijnde architectonische details die geen afbreuk mogen doen aan gebruiksgemak of bouwkwaliteit. Gebouwen met personality die in staat zijn een hechte band met hun gebruiker op te bouwen. Hoe komen we daar… De weg er naar toe is avontuurlijk en het einddoel is niet direct in zicht. Er zijn geen automatische of vanzelfsprekende keuzes. Ideeën en voorbeelden van de gebruiker zijn noodzakelijk maar een plan wordt vanaf scratch overwogen. Er is binnen Sklad geen vooraf aanwezige voorkeur voor materialen of vormen. Elk plan ontstaat als antwoord op de locatie, de context en de ruimtelijke wensen van de gebruiker. De beleving van de gebruiker is daarin het hoofdmotief. Er is geen ‘u vraagt, wij draaien’ mentaliteit. Uw wensen staan centraal en worden uitvoerig tegen het licht gehouden om te ontdekken wat uw maximale doelen zijn. Vooroordelen…. Is architectuur duurder dan catalogus- of standaardbouw? In sommige gevallen is dat waar. Een aannemer kan goedkoper bouwen met veel repetitie, standaardisatie en gelijkvormigheid. Maatwerk is onbekend terrein en kan meer risico in calculatie betekenen. Maar het is geen wetmatigheid. Een goed doordacht plan met alternatief gebruikte materialen kan voordelig uitpakken. Het is vooral aan de ontwerper om slim en zorgvuldig te detailleren met als resultaat een efficiënt materiaalgebruik. Los hiervan heeft architectuur een duidelijke meerwaarde voor de gebruiker of eigenaar. Het leidt tot beter te gebruiken gebouwen met een eigen identiteit. Een investering die zich terug verdient. Bouwbureau Sklad is dus meer dan een bouwkundig tekenbureau. De ambitie gaat verder dan het maken van nauwkeurig tekenwerk. Er is de intentie om uit een project het maximale te halen aan architectonische kwaliteit. Ontwerpen en bouwen is het maken van talloze keuzes. De bouwkundig ontwerper maakt deze herkenbaar en maakt samen met u de keuzes.