BIM

BIM staat voor ‘Building Information Modeling’ en is in feite een samenwerking op tekengebied tussen constructeur, architect en installateur. Er zijn vandaag de dag verschillende methodes hoe men BIM kan toepassen. Aanvankelijk was het de intentie om met allerlei marktpartijen samen in een 3D tekenmodel te gaan werken waar elke discipline zijn eigen input kon leveren. Een complexe methode die veel eisen stelt t.a.v. de afstemming van het tekenwerk. Zeker daar waar niet alle deelnemende partijen vanaf het begin bekend zijn en er met verschillende software wordt gewerkt.

In de veel voorkomende praktijk van design and build is het gebruikelijker dat men 3D tekeningen samenvoegt volgens de IFC richtlijnen.  Aangezien de aannemer de opdrachtgever is geworden ligt ook daar vaak de coördinatie van de diverse IFC modellen. Via ‘clash detection’ software in IFC viewers constateert men of er conflicten bestaan tussen de samengevoegde tekeningen van constructeur, architect en installateur.

Bouwbureau Sklad heeft veel ervaring in de samenwerking in een BIM constructie. Er is gewerkt voor architecten die vooraan in de route van het BIM traject opereren maar ook voor de toeleveringsindustrie (prefab beton) die aan het eind van de keten hun info uit de IFC modellen halen voor eigen uitwerking naar CADCAM tekenwerk. Via cloud opslag zoals Solibri en Trimble Connect wordt de info via slides opgehaald en verwerkt.

Het tekenprogramma Revit is momenteel het best toegespitst op de toekomst omdat het in verschillende varianten voor de drie marktpartijen is gemaakt. De samenwerking verloopt daardoor soepeler. Niet elk project is BIM geschikt. Het stelt  eisen aan de samenwerking tussen de marktpartijen. Het lijkt vooralsnog alleen van belang voor de grotere bouwprojecten die in een bouwteamverband worden uitgewerkt.